Kết quả tìm kiếm:
Sao Mộc Dục

Tính Chất - Hành: Thủy - Loại: Dâm Tinh - Đặc Tính: Ưa sạch sẽ, thích chưng diện, làm dáng Sao Mộc Dục là Phụ Tinh. Có vị trí thứ 2 trong 12 sao t...

Sao Tràng Sinh

Tính Chất Hành: Thủy - Nhân hậu, từ thiện, có độ lượng. Gia tăng phúc thọ. Lợi ích cho việc sinh nở. Chủ bền vững, lâu dài. - Tọa thủ tại Dần, Thân...

Sao Thiên Hỷ

Tính Chất- Hành: Thủy; Loại: Thiện Tinh; Chủ về: Vui vẻ, cưới hỏi, hỷ sự; Tên gọi tắt: Hỷ. Một trong nhóm sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ. Gọi tắt là bộ Tam Minh (Đào Hồng Hỷ).

Sao Hồng Loan

Tính Chất- Hành:Thủy; Loại:Dâm Tinh; Đặc tính:Đẹp đẽ, khoái lạc, mau mắn, tốt lành, cưới hỏi; Tên gọi tắt: Hồng; Đắc địa: Dậu, Thân, Tị, Hợi....

Sao Đào Hoa

Tính Chất - Hành:Mộc - Loại:Cát Tinh - Đặc Tính:Vui vẻ, mau mắn, tốt lành - Tên gọi tắt:Đào Một trong nhóm sao Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ. Gọi ...

Sao Hoá Kỵ

Sao Hóa Kỵ cùng các sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa tạo thành bộ Tứ Hóa. Trong bộ Tứ Hóa thì Hóa Kỵ mang ý nghĩa xấu; Hành: Thủy; Loại: Ác tinh....

Sao Hoá Khoa

Sao Hóa Khoa là một trong những phúc tinh, còn được mệnh danh là đệ nhất giải thần; Hành: Mộc; Loại: Văn Tinh, Phúc Tinh; Chủ về: Khoa giáp, hiển v...

Sao Hoá Quyền

Sao Hóa Quyền là quyền tinh chủ về uy quyền, danh lợi. Sẽ rất tốt nếu lá số có cách cục Tam Hóa liên châu; có Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Lộc hợp chiếu....

Sao Hoá Lộc

Sao Hóa Lộc là một trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Kỵ; Hành: Mộc; Loại: Phúc tinh; Chủ về: Tiền bạc, phú quý, vui mừng...