Sao Đường Phù

Đặc Điểm

- Hành: Mộc
- Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh.

Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau:

- Thích sự thanh nhàn, giống như hai sao Thai, Tọa
- Điềm đạm, khiêm nhường
- Lợi ích cho việc cầu công danh, có ý nghĩa may mắn
- Lợi ích về điền sản, giống như hai sao Thai, Tọa

Tuy nhiên, vì là sao nhỏ nên ý nghĩa không sâu sắc và nổi bật lắm.

CUNG MỆNH, QUAN, PHÚC

- Đường, Tướng, Tấu, Long, Phượng, Quan phù : đi tu thành đạt có danh vị ; tệ ra làm thầy cúng cũng có tiếng.

CUNG ĐIỀN

- Dưỡng, Cự, Đường, Tam hóa : có nhà cao cửa rộng vững bền.

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...