Sao Phục Binh

Đặc Điểm

- Hành: Hỏa

- Loại: Ác Tinh

- Đặc Tính: Mờ ám cơ mưu, quyền biến, gian xảo, thủ đoạn, dối trá, đa nghi, ám hại

- Tên gọi tắt: Binh

Sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Lộc Tồn theo thứ tự: Lộc Tồn, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ.

Cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn).


Ý Nghĩa Phục Binh Ở Cung Mệnh

Tính Tình

Phục Binh ở Mệnh thì có tính đố kỵ, cạnh tranh, hay nói xấu, dèm pha người khác, hoặc mình cũng hay bị nói xấu, đố kỵ, bị người mưu hại.


Ý Nghĩa Phục Binh Với Các Sao Khác

- Phục Binh, Kỵ, Tuế: Đau buồn lo lắng vì hiềm thù, cạnh tranh, kiện tụng.

- Phục Binh, Hình Tướng Ấn: Hiển đạt về võ nghiệp, có thể bị tai họa bất ngờ về súng đạn nếu Hạn xấu.

- Phục Binh, Kỵ, Tuế: Đau buồn lo lắng vì hiềm thù, cạnh tranh, kiện tụng.

- Phục Binh, Hình Tướng Ấn: Hiển đạt về võ nghiệp, có thể bị tai họa bất ngờ về súng đạn nếu Hạn xấu.

- Phục Binh đứng với Thiên Riêu ở Mệnh là người quyền thuật âm mưu nhiều thủ đoạn. Đứng một mình thì chỉ xảo trá vặt mà hay phản bội. Bởi thế mới có nguyên tắc Tướng Quân ở Mệnh, Phục Binh ở Thiên Di là hay vì nội Tướng ngoại Binh, ngược lại nội Binh ngoại Tướng chỉ không lớn mà hay man trá hoặc làm việc bằng mẹo vặt.

- Nếu Phục Binh hay Phục Binh Thiên Riêu mà đứng với nhiều sao bất lợi cho Mệnh cung thì lại là nạn nhân của thủ đoạn quyền thuật. Phục Binh gặp Đà La mọi chuyện mưu tính cứ kéo dài không xong.

- Phục Binh gặp Linh Tinh Địa Kiếp dễ rơi vào phiền lụy mắc bẫy. Phục Binh gặp Quan Phù chiếu xung có rắc rối khẩu thiệt quan tụng. Phục Binh gặp Bệnh Phù đồng cung hoặc chiếu xung thì bệnh tật triền miên.

 

Ý Nghĩa Phục Binh Ở Cung Quan Lộc

- Cầu công danh hay bị tiểu nhân rình rập, dèm pha, công danh trắc trở.

 

Ý Nghĩa Phục Binh Ở Cung Nô Bộc

- Bè bạn, người giúp việc không tốt, phản trắc.

 

Ý Nghĩa Phục Binh Ở Cung Thiên Di

- Ra ngoài thường bị đố kỵ, cạnh tranh, bị ám hại nếu đi với sao xấu.

 

Ý Nghĩa Phục Binh Ở Cung Tài Bạch

- Hay bị mất trộm, mất của, tiền bạc dễ bị người sang đoạt, giựt hụi, ăn chận, hoặc hay bị hao tán tài sản, tiền bạc.

- Thường Phục Binh đều có nghĩa xấu ở các cung, trừ phi đối với bộ sao Binh Hình Tướng Ấn.

 

Ý Nghĩa Phục Binh Ở Cung Phu Thê

- Hôn nhân hay bị ngăn trở, hoặc vợ chồng bất hòa, khắc khẩu.

- Có Tham Lang, Tướng Quân bị Phục Binh, Phá Quân chiếu thì chồng sát vợ hoặc vợ sát chồng.

 

Ý Nghĩa Phục Binh Ở Cung Huynh Đệ

- Anh chị em có người phong lưu hoặc có anh chị em dị bào.

 

Phục Binh Khi Vào Các Hạn

- Hạn có sao Phục Binh, Tang Môn, là hạn có tang.

- Gặp Bạch Hổ là hạn bị khẩu thiệt.

 

Các câu phú

 

- “Đào Hồng Diêu Hỉ trong ngoài

Lại gia Binh Tướng gái trai ngang tàng”

- “Đào Hoa Thai Hỉ trong cung

Phá Quân Tướng Phục chiếu xung ở ngoài

     Có chị em gái theo trai

Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình”

- “Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thời Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bản cung đối chiếu tinh tường

Anh em có kẻ tư thông hẳn là “

(Ở cung Huynh Đệ)

 

- “Vợ chồng nay thuận mai hòa

Phục Binh Hóa Kị đóng tòa Phối cung”

- “Binh Hình gặp Hóa Kị xung

Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen”

- “Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình

Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui”

(Ở cung Phu Thê)

 

- “Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành

Tướng Binh xung phá hẳn dành hoang thai”

- “Tử cung Thai Tướng Phục Binh

vợ chồng ắt hẳn tư sinh thủa nào”

(Ở cung Tử Tức)

 

- “Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần”

(Ở cung Tài Bạch)

 

- “Cự Kị nên tránh đò sông

Phục Binh Hình Việt mắc vòng gươm đao”

(Ở cung Tật Ách)

 

- “Phúc cung có kẻ chiến chinh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương”

- “Tướng Binh Tử Tuyệt phải là

Có người tử trận phương xa thuở nào”

(Ở cung Phúc Đức)

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...