Danh mục: Blog
Bụt chùa nhà không thiêng

Tôi có một người bạn rất thông minh nhưng số mệnh lại không chiều đãi, cho cách “Tam Không” vào cung Mệnh (chính tinh cung Mệnh là sao Tham Lang). Mện...