Danh mục: Ý Nghĩa các Sao
Sao Tử Vi

Sao Tử Vi thuộc về hành thổ là sao ở ngôi Vương (sao Vua) trong khoa tử vi. Để lập thành một lá số tử vi của mỗi người trước tiên đều phải căn cứ vào vị trí của ngôi Tử Vi, lấy Tử Vi làm vị trí then chốt từ đó an thêm các sao còn lại.

Luận về sao Tử Vi

Tử vi thuộc âm thổ, chủ tinh của hệ Bắc đẩu. Về hiện tượng Tử Vi, đứng bậc chí tôn còn gọi là đế toà (như vị vua). Khi luận về Tử Vi, điểm tối trọng y...

Sao Thiên Cơ

Sao Thiên Cơ chính là nơi trú ngụ của Khương Tử Nha sau khi chết. Trong cuộc chiến với nhà Ân Thương, Khương Tử Nha là người có công lao rất lớn. Ông là người có cơ trí hơn người tinh thông phép thuật và nắm giữ bảng phong thần. Chính vì vậy, ông được mời về cai quản sao Thiên Cơ, ngôi sao tượng trưng cho trí tuệ, cơ trí.

Sao Thái Dương

Sao Thái Dương có chủ là Tỉ Can, một trong những trung thần bên cạnh Trụ Vương. Tỉ can cả đời quang minh lỗi lạc, sau khi chết được mời lên chưởng quản Sao Thái Dương. Vì vậy, Thái Dương chính là sao của quang minh, bác ái.

Sao Vũ Khúc

Sao Vũ Khúc là nơi cư ngụ của Vũ Vương, Vũ Vương chính là con trai của Văn Vương Cơ Xương. Vũ Vương vì uất hận Trụ Vương vô đạo đã đem binh thảo phạt. Sau khi chết đi Vũ Vương được mời lên chưởng quản sao Vũ Khúc.

Sao Thiên Đồng

Chủ sao Thiên Đồng chính là Văn Vương, người đứng đầu Tây Bá Hầu đã dựng lên nhà Chu, tạo nền tảng vững chắc cho Vũ Vương Cơ Phát đem quân phạt Trụ. Sao Thiên Đồng chính là chủ về dung hòa, ôn thuận giống như tính cách và con người của Tây Bá Hầu Cơ Xương vậy.

Sao Liêm Trinh

Sao Liêm Trinh là nơi chưởng quản của Phí Trọng, một trong những đại gian thần vô đạo nhất bên cạnh Trụ Vương. Vì Phí Trọng bơm bít đặt điều mà rất nhiều trung thần phải chết oan dưới tay Trụ Vương. Sau khi chết Phí Trọng đã được mời lên chưởng quản sao Liêm Trinh, thần của tàn ác và lươn lẹo.

Sao Thiên Phủ

Sao Thiên Phủ có chủ quản là Khương hoàng hậu – một người phụ nữ nết hạnh, hiền thục là Hoàng Hậu bên của Trụ Vương nhưng bị Trụ Vương ngược đãi, nghe theo lời Đắc Kỷ giết chết. Trong Tử Vi, Thiên Phủ còn có tính chất tài năng và từ bi.

Sao Thái Âm

Sao Thái Âm là nơi trú ngụ của Giả phu nhân, Giả phu nhân chính là vợ của Hoàng Phi Hổ. Vì sự dâm đãng của Trụ Vương mà Giả phu nhân phải nhảy lầu tự vẫn để bảo toàn danh tiết. Sau khi chết, Giả phu nhân được mời lên chưởng quản Sao Thái Âm.