Kết quả tìm kiếm:
Sao Bạch Hổ

Bạch Hổ là Sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

Sao Tang Môn

Đặc Điểm - Hành:Mộc - Loại:Bại Tinh - Chủ về:Tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh tật, chết chóc - Tên gọi tắt:Tang Sao Tang Mônlà s...

Sao Địa Kiếp

Thuộc bộ sao đôi Địa Không và Địa Kiếp. Phân loại theo tính chất là Sát Tinh, Hung Tinh; cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa).

Sao Địa Không

Địa Không là một trong 6 sao Lục Sát Tinh, được nằm trong nhóm Sát tinh hạng nặng với các sao: Kình Dương, Đà La, Địa Kiếp, Địa Không, Linh Tinh, Hỏa Tinh

Sao Linh Tinh

Sao Linh Tinh thuộc bộ sao đôi Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa).

Sao Hoả Tinh

Sao Hỏa Tinh là thuộc bộ sao đôi Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa). Phân loại theo tính chất là Đoản Thọ Tinh.

Sao Đà La

Đà La cũng là một trong những Sát Tinh hạng nặng nằm trong nhóm lục sát tinh, bao gồm: Kình Dương, Đà La, Địa Kiếp, Địa Không, Hỏa Tinh, Linh Tinh. Đà Là với Kình Dương thường được an cách nhau 1 cung, kẹp Lộc Tồn ở giữa.

Sao Kình Dương

Kình Dương với Đà La, một sao an trước Lộc Tồn, một sao an sau Lộc Tồn còn gọi là bộ Kình Đà. Kình Dương còn có tên gọi là Dương Nhận. Ở các vị trí đắc địa, hay hãm địa Kình Dương sẽ có tác động khác nhau đến các cung mà nó tọa thủ, xung chiếu, hội hợp.

Sao Dưỡng

Tính Chất - Hành: Mộc - Loại: Phù tinh - Đặc Tính: Chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nuôi nấng, duy trì. Sao thứ 12 trong 12 sao thuộc vòng Tràng Sinh the...