Sao Quốc Ấn

Đặc Điểm

- Hành: Thổ

- Loại: Quý Tinh

- Chủ về: Quan lộc, Công dan, Ấn tín, quyền uy, quý hiển

- Tên gọi tắt: Ấn

Sao Quốc Ấn là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn). Quốc Ấn tượng trưng cho ấn của vua ban, bằng sắc được ân thưởng. Do đó, Quốc ấn có nghĩa công danh nhiều nhất.

 

Sao Quốc Ấn Ở Cung Mệnh

Ý nghĩa về ngoại hình, tướng mạo, tính cách

Quốc ấn chỉ người có phong độ trượng phu, tác phong quân tử. Đức độ này do giai cấp, quyền tước, chức vị, phẩm hàm mà có, không hẳn do bản tính, nết hạnh cơ hữu.

 

Công Danh Tài Lộc Phúc Thọ

- Có uy quyền, tước vị, huy chương Người có ấn ở Mệnh thường làm chính thức, có quyền vị.

- Gìn giữ được uy quyền chức vị 

- Đỗ đạt, có khoa bảng, bằng sắc. Học trò có ấn thì thi đỗ cao, nếu thêm cát tinh như Cáo, Khoa, Xương Khúc, Long Phượng thì có khen tặng của Hội đồng Khoa hay được phong áo mũ trong lễ phát bằng phát thưởng rỡ ràng. Chức quyền ở đây không hẳn chỉ có ý nghĩa quyền binh mà có thể có nghĩa trên địa hạt khác như văn hóa (việc gia nhập Hàn Lâm Viện cũng là một hình thái của Quốc Ấn).

Ấn tượng trưng cho giai cấp thượng lưu. Lúc chết có thể được phong thần hoặc được lưu danh, người đời cúng bái, phụng thờ. Những ý nghĩa này chỉ có khi ấn không bị Tuần, Triệt án ngữ.

 

Những Bộ Sao Tốt

- Ấn, Cáo: được phong chức, ban quyền, tặng huy chương, hoặc được lên chức.

- Ấn, Binh, Tướng, Hình: quyền uy võ nghiệp hiển đạt, sĩ quan tham mưu xuất sắc.

- Ấn, Tướng, Tam Hóa: gặp vận hội may mắn lớn về quan trường, được hiển đạt về công danh, làm chức rất to.

 

 Những Bộ Sao Xấu

- Ấn ngộ Tuần, Triệt: công danh trắc trở, thất bại; bị cách chức, bãi miễn sa thải; tranh cử thất bại.

 

Sao Quốc Ấn Ở Các Cung

Mệnh, Quan, Phúc

- Phát quý, phát quang. 

- Dòng dõi có khoa danh, uy thế.

- Hiển đạt, được giữ chính chức, có huy chương.

 

Sao Quốc Ấn Khi Vào Các Hạn

- Đắc thời, đắc quan, đắc khoa.

- Có huy chương, bằng khen.

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...