Sao Hoả Tinh

Đặc điểm

- Phương vị: Nam Đẩu Tinh

- Hành: Hỏa

- Loại: Sát Tinh

- Chủ về: Sát phạt, Nóng nảy, táo bạo, liều lĩnh

- Tên gọi tắt: Hỏa

- Đắc địa: Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ.

- Hãm địa: Tý, Sửu, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Sao Hỏa Tinh là thuộc bộ sao đôi Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa). Phân loại theo tính chất là Đoản Thọ Tinh.

Nếu sao Hỏa Tinh tọa thủ trong cung Vô Chính Diệu (như trường hợp Cung Mệnh Vô Chính Diệu và Cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu của lá số mẫu) được gọi là cách Hung Tinh độc thủ.

 

Hỏa Tinh ở Cung Mệnh

Ý nghĩa về tướng mạo, ngoại hình, tính cách

+ Cung Mệnh có Hỏa Tinh hay Linh Tinh tọa thủ, nên thân hình thô xấu, lông tóc vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân, tay hay răng miệng, tính ương ngạnh, nóng nảy.

+ Cung Mệnh có Hỏa, Linh hãm địa tọa thủ, là người thâm hiểm, gian ác và rất liều lĩnh, thường mắc bệnh thần kinh hay khí huyết, nên sức khỏe càng ngày càng suy kém, suốt đời cùng khổ khó tránh được những tai họa khủng khiếp, nếu không mang tật trong mình tất phải yểu tử. Chi có sớm xa gia đình, làm con nuôi họ khác, may ra mới tạm được an thân.

 

Ý nghĩa công danh, tài lộc

+ Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, là người can đảm, dũng mãnh, có chí khí hiên ngang. Sức khỏe dồi sào và ít khi mắc tai nạn. Người sinh năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ có Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, là hợp cách. Trong trường hợp này, nếu Hỏa Linh lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, thì chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời.

+ Người sinh ở phương Đông, Nam, mà cung Mệnh có Hỏa, Linh đắc địa tọa thủ, cũng là hợp cách, nên cũng được hưởng phú qúy.

+ Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung Mệnh có Hỏa, Linh đắc địa tọa thủ, tuy cũng được hưởng giàu sang, nhưng chẳng được lâu bền.

+ Người sinh ở phương Tây, Bắc mà cung Mệnh có Hỏa Linh hãm địa tọa thủ, thật là nguy khốn đến cùng cực.

+ Cung Mệnh an tại Tứ Mộ, có Hỏa, Linh tọa thủ gặp Tham, Vũ đồng cung, rất rực rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là xuất tướng, nhập tinh, văn võ toàn tài, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy, và được hưởng giàu sang trọn đời.

 

- Nam mệnh

+ Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, ứng hợp nam sinh và phương hướng của nơi sinh, chắc chắn là được hưởng phú qúy song toàn và hiển dạt về võ nghiệp.

+ Hỏa, Linh hãm địa thật rất đáng lo ngại, vì hay mắc phải những bệnh tật, tai họa nguy hiểm, suốt đời cùng khổ cô đơn, thường phải sớm lìa bỏ gia đinh, lang thang bôn tẩu, nếu chân tay không bị thương tàn, tất không thể sống lâu được.

 

- Nữ mệnh

+ Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, ứng hợp năm sinh và phương hướng của nơi sinh, tất là con nhà khuê

các, nhưng có tính cương cường, nóng nảy và có gan dạ như đàn ông, suốt đời cũng được hưởng giàu sang.

+ Hỏa, Linh hãm địa, là người hạ tiện, dâm dật, đêm ngủ hay nằm mơ thấy đàn ông và thường khắc chồng hại con.

 

- Phú giải

Hỏa Tinh, Linh Tinh chuyên tác họa

Hỏa, Linh là hai sao gây nên tai họa. Nếu Hỏa, Linh đắc địa thủ Mệnh, cùng không đáng lo ngại lắm. Nhưng nếu Hỏa, Linh hãm địa thủ Mệnh, thật khó tránh được những sự chẳng lành.

Hỏa, Linh tương ngột đa trấn chư bang

Cung Mệnh có Hỏa đắc địa tọa thủ, gặp Linh chiếu hay có Linh đắc địa tọa thủ, gặp Hỏa chiếu, hay có Hỏa, Linh đắc địa tọa thủ đồng cung, là người có tài ba xuất chúng, thường hiển đạt về võ nghiệp và có uy quyền danh tiếng lừng lẫy.

Hỏa, Linh khả Tỵ, Sửu, Mùi, Việt, Tham, Vũ ưng ngộ lai phùng Kiếp diệu, đao binh dị tác tai thương

Cung Mệnh an tại Sửu Mùi, có Hỏa, Linh tọa thủ (tuy hãm địa nhưng cũng không đáng lo ngại) gặp Việt, Tham, Vũ đồng cung, là người xuất tướng nhập tướng, hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền và được hưởng phú qúy trọn đời. Nhưng trong trường hợp này nếu cung Mệnh có thêm Kiếp tọa thủ hay chiếu, thật là khó tránh được những tai họa về đao thương, súng đạn.

Hỏa, Linh, Kình, Đà vi hạ cách

Cung Mệnh có Hỏa, Linh, Kình, Đà hội hợp công danh trắc trở, tài lộc không được phong túc và hay mắc tai nạn.

Hỏa, Linh giáp Mệnh vi bại cục

Cung Mệnh giáp Hỏa, Linh nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, thường phải lang thang bôn tẩu ở phương xa.

Hỏa diệu phùng Tuyệt tại Hợi cung, nhi ngộ Tham, Hình, uy danh quán thế

Cung Mệnh an tại Hợi có Hỏa, Tuyệt tọa thủ đồng cung, gặp Tham, Hình hội hợp, là người dũng mãnh, có chí khí hiên ngang, hiển đạt về võ nghiệp, uy danh lừng lẫy.

Linh phùng Mã, nhi ngộ Dương, Đà, hữu tật tứ chi

Cung Mệnh có Linh, Mã tọa thủ đồng cung, lại gặp Kình, Đà hội hợp, nên chân tay tàn tật.

 

Những Bộ Sao Tốt

Người sinh năm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, có Hỏa Tinh đắc địa là hợp cách, vì Hỏa Tinh là sao Hỏa, chịu ảnh hưởng của ban ngày, đắc địa ở Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Trong trường hợp này, nếu gặp nhiều cát tinh thì chắc chắn phú quý trọn đời.

Người mà ở cung Mệnh ở hướng Đông, Nam (tức là Mão và Ngọ) có Hỏa Tinh đắc địa tọa thủ cũng hợp cách, phú quý.

Nếu cung Mệnh ở hướng Tây (Dậu) và Bắc (Tý), có Hỏa Tinh đắc địa chiếu, cũng được phú quý nhưng không bền.

Hỏa Tinh là sao võ cách, đắc địa thì hiển hách về võ nghiệp. Nếu đồng cung và đắc địa thì càng đẹp hơn.

 

Những Bộ Sao Xấu

Sao Hỏa Tinh vốn là sát tinh, sao này hãm địa rất xấu về các phương diện tính tình, bệnh lý, tai họa, phúc thọ.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Phụ Mẫu

- Cha mẹ khắc khẩu, giảm thọ, nếu có khá giả thì cũng có bệnh tật, tai nạn.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Phúc Đức

- Giảm thọ, may rủi đi liền nhau.

- Nếu công danh sự nghiệp phát đạt bất ngờ thì cũng hay gây tai biến, tai họa.

- Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, trong nhà, trong họ có người cùng túng, nghèo khó.

- Hỏa Tinh, Linh Tinh: Có mồ mả phát hình cái bút, hoặc có hình dài.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Điền Trạch

- Dù có nhà đất của ông bà để lại cũng không giữ được, phải tự tay gầy dựng, hay có tai biến hoặc thiên tai về nhà cửa.

- Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp hoặc sao Đại Hao, không tiền của, đất đai, tán tài.

- Tang, Hỏa, Suy: Cháy nhà.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Quan Lộc

- Nếu đắc địa là người có tinh thần làm việc cật lực, dũng mãnh, có óc phán đoán sâu sắc, nóng tính, nếu hãm địa thì công danh, chức vụ chỉ được một thời gian, vất vả. Hỏa Tinh đắc địa mà gặp Tham Lang: Phú quý.

- Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương: Công danh hay bị trắc trở.

- Hỏa Tinh, Tang Môn, Bệnh Phù: Công danh hèn kém.

- Hỏa Tinh, Thiên Hư, Địa Không, Địa Kiếp hoặc các sao Thiên Hình, Đại Hao: Công danh không có.

          

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Nô Bộc

 

- Thường sống chung đụng với những người có điểm giống nhau về chủng tộc, nghề nghiệp, tôn giáo.

- Hỏa Tinh đắc địa thì bè bạn, đồng nghiệp, người giúp việc tốt.

- Hỏa Tinh hãm địa mà có thêm các sao Đại Hao, Địa Kiếp thì càng nhiều bạn lại càng nhiều tai họa.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Thiên Di

- Ra ngoài vất vả, dù có gặp thuận lợi cũng không lâu bền, hay gặp tai nạn, trắc trở.

- Hỏa Tinh, Linh Tinh, Cự Môn: Cẩn thận khi đi đường, dễ gặp tai nạn nguy hiểm chết người.

- Hỏa Tinh, Thiên Mã, Linh Tinh: Bôn ba, phiêu lưu, lận đận, nay đây mai đó.

- Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Kình Dương, Đà La: Cô độc, tán tài, danh bại, tha phương cầu thực.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Tật Ách

- Sao Hỏa Tinh nếu đắc địa mà không có sao xấu thì là người có sức khỏe tốt, nếu có thêm các sao Bệnh, Bệnh Phù thì hay bị sốt.

- Gặp các sao Linh Tinh, Mộc Dục: Bị phỏng nước sôi, phỏng lửa.

- Gặp các sao Linh Tinh, Thiên Hình, Thiên Việt: Bị chết đâm, chết chém.

- Gặp các sao Thiên Hình, Phi Liêm: Bị sét đánh, chết vì súng đạn.

- Gặp các sao Linh Tinh, Kình Dương hãm địa tại Cung Thìn: Bị chết đuối.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Tài Bạch

- Tài lộc hoạnh phát hoạnh phá, lúc có lúc không, lên xuống thất thường, khó cầm giữ.

- Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp hoặc sao Đại Hao, không tiền của, tán tài.

- Phi Liêm, Riêu – Y, Hỏa: Kiếm được bao nhiêu tiền rồi cũng hết.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Tử Tức

- Làm giảm số lượng con cái, hiếm muộn con.

- Con cái có tướng lạ, con lai. Con ngoại hôn, hoặc tàn tật, khó nuôi.

- Đồng cung với sao Linh Tinh, về già mới có con, nhưng con khá giả.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Phu Thê

- Hỏa, Linh, Hư, Khốc: Xung khắc gia đạo.

- Hỏa, Linh, Cự: Lắm mối tối nằm không.

- Hỏa, Linh, Riêu, Sát, Kình, Đà: Đàn bà giết chồng.

 

Sao Hỏa Tinh Ở Cung Huynh Đệ

- Anh chị em xa cách, trong nhà có người đau bệnh, tàn tật, tự tử.

- Gặp sao Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, anh chị em nghèo khổ, ly tán.

 

Sao Hỏa Tinh Khi Vào Các Hạn

- Hỏa Tinh đắc địa, thì hỷ sự về tiền bạc hay công danh một cách nhanh chóng.

- Hỏa Tinh hãm địa thì trắc trở. Ở cung Ngọ (nhập Thất) hay Hỏa ngộ Mã: Bị hỏa hoạn.

- Hỏa, Linh, Mộc: Bỏng nước, bỏng lửa.

- Hỏa, Tang: Phòng tai nạn, hỏa hoạn.

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...