Lá số của một nhà thơ trẻ có cách Dương Lương Xương Khúc

Lá Số

Tôi bình giải qua lá số để thấy được tầm quan trọng của mệnh và thân trong việc xét đoán vận hạn
 
- Cung mệnh của lá số trên có cách "Dương Lương Xương Khúc, lư truyền đệ nhất danh", thân cư Phúc có Lộc Tồn, cung Tài có Thái Âm ở Hợi bị Tuần. Đây là kết cấu sao có lợi về thi cử, Thái Dương hoá giải tính "cô" của Thiên Lương, tính nguyên tắc khô cứng của Thiên Lương được nhuyễn hoá thành nguyên tắc trong học thuật. Ở xã hội hiện đại, tinh hệ này có lợi trong việc nghiên cứu học thuật, theo cách tự học.
 
- Cung mệnh, cung di đều không có sát tinh: Người này rất thanh cao, bản chất tốt hiếm thấy. Cung Phu, cung Tử Tức cho thấy chuyện hôn nhân không thuận, cung Thân có Không, Hồng, Đào: Trung Vận có duyên nghiệp tu hành.
 
- Đào Hoa, Hồng Loan chiếu mệnh thì sớm nổi danh
 
Thực tế, ở tuổi 20 cô ấy đã có 4 cuốn sách được in. Cô là tác giả của những câu thơ:
 
" Bỗng ngày nọ người nhìn ta khẽ nói
  Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi
  Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
  Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời".
 

Facebook: Xem Tử Vi
Email: tuvixuytuyet@gmail.com

Bài liên quan
Cách cục lá số tù tội

Tôi thấy rất nhiều diễn đàn bàn luận về các lá số tù tội, người thì cho là tại sao Quan Phủ, Quan Phù hoặc Kình, Tuế, Hình, Đà, Kỵ liên quan đến Mệnh,...

Một lá số "Phản vi kỳ cách"

- Lá số Âm Dương Nghịch Lý, Mệnh Cục Tị Hòa, mùa sinh: Tù. Cung Mệnh của lá số đặc biệt, trong Tử Vi liệt vào số “phản vi kỳ cách”, cung Thân bổ trợ tốt. Hoàn cảnh gia đình có một chút đặc biệt, đương số ra đời hài hòa nhưng thành công...

Lá số của một nhà thơ trẻ có cách Dương Lương Xương Khúc

Tôi bình giải qua lá số để thấy được tầm quan trọng của mệnh và thân trong việc xét đoán vận hạn-...