Danh mục: Tử Vi - Tinh Yếu
Lập lá số Tử Vi trên bàn tay

Một số bạn gặp tôi xem tử vi, thường thấy tôi bấm trên bàn tay rồi hỏi qua một số vấn đề, năm tiểu vận tiêu biểu đã xảy ra. Các bạn có vẻ ngạc nhiên k...

Cách tìm bản mệnh nhanh

Cách bấm trên bàn tay: Trước hết, các bạn cần phải thuộc quy ước sau...