Sao Tuế Phá

Đặc Điểm

- Hành: Hỏa

- Loại: Bại Tinh

- Tượng cơ thể: Răng

- Chủ về: Trở ngại, phá tán.

Sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

Tuế Phá là sao điển hình của trẻ con đứng đường, nghịch ngợm, hay phá phách, phá hoại, gây gổ

“Nên suốt đời tôi vẫn là đứa trẻ

Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người”

 

Ý Nghĩa Tuế Phá Ở Cung Mệnh

Cơ Thể

Tuế Phá là bộ răng. Tuế Phá gặp Thiên Khốc, Thiên Hư thì đau răng, sâu răng, hư răng. Ở cung Mệnh có Tuế Phá thì răng xấu, hay đau.

Tính Tình

Sao Tuế Phá ở cung Mệnh thì tính tình hay đùa, cứng đầu, nghịch ngợm, phá tán

Ý Nghĩa Tuế Phá Và Các Sao Khác
Tuế Phá, Thiên Riêu, Thiên Đồng, Triệt: Rụng răng sớm.
Tuế Phá, Thiên Riêu ở cung Mệnh: Chơi bời lếu láo, du đãng.
Tuế Phá ở cung Tử Tức: Con ngỗ nghịch, khó dạy, phá của.
Tuế Phá ở cung Thiên Di: Hay khích bác, châm chọc kẻ khác, tính ưa phá, trêu, mất dạy.

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...