Sao Phúc Đức

Phúc Đức

- Hành: Thổ
- Loại:
Phúc Tinh
- Chủ về:
Khoan hòa, nhân hậu, đoan chính, phúc thiện, giải được tai nạn, hung nguy
Sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn đóng trong cùng một cung với sao Thiên Đức.

Phúc Đức Ở Cung Mệnh

Tính Tình

Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

 

Phúc Thọ Tai Họa

Sao Phúc Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

 

Phúc Đức Ở Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

 

Phúc Đức Ở Cung Phúc Đức

Thiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mã thuận vị.

 

Phúc Đức Ở Cung Điền Trạch

Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

 

Phúc Đức Ở Cung Quan Lộc

Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

 

Phúc Đức Ở Cung Nô Bộc

Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

 

Phúc Đức Ở Cung Thiên Di

Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

 

Phúc Đức Ở Cung Tật Ách

Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

 

Phúc Đức Ở Cung Tài Bạch

Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

 

Phúc Đức Ở Cung Tử Tức

Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.

 

Phúc Đức Ở Cung Phu Thê

Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

 

Phúc Đức Ở Cung Huynh Đệ

Anh chị em hòa thuận.

 

Phúc Đức Khi Vào Các Hạn

Nguyệt Đức, Đào Hồng: Gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có phụ nữ làm mai mối được vợ chồng).

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...