Sao Long Đức

Long Đức

- Hành: Thủy
- Loại:
Thiện Tinh
- Chủ về
: Khoan hòa, nhân hậu, đoan chính, phúc thiện, giải được tai nạn hung nguy

 Sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Phân loại theo tính chất là Thiện Tinh.


Long Đức Ở Cung Mệnh

Tính Tình

Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

Phúc Thọ Tai Họa

Sao Long Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

Long Đức Ở Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

Long Đức Ở Cung Phúc Đức


Thiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mã thuận vị.

 

Long Đức Ở Cung Điền Trạch


Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

Long Đức Ở Cung Quan Lộc


Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

 

Long Đức Ở Cung Nô Bộc

Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

 

Long Đức Ở Cung Thiên Di

Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

 

Long Đức Ở Cung Tật Ách

Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

 

Long Đức Ở Cung Tài Bạch

Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

 

Long Đức Ở Cung Tử Tức

Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.


Long Đức Ở Cung Phu Thê

Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

 

Long Đức Ở Cung Huynh Đệ

Anh chị em hòa thuận.

 

Long Đức Khi Vào Các Hạn

Nguyệt Đức, Đào Hồng: Gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có phụ nữ làm mai mối được vợ chồng).

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...