Sao Điếu Khách

Đặc Điểm

- Hành: Hỏa

- Loại: Bại Tinh

- Đặc Tính: Phá hoại tài sản, bệnh tật, tang tóc (nhỏ), thích chơi bời, cờ bạc, hay nói, khoe khoang, khoác lác, khinh người
- Tên gọi tắt: Khách

Sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Thuộc bộ hay cách Mã Khốc Khách (Thiên Mã, Thiên Khốc, Điếu Khách).

 

Của Sao Điếu Khách

Sao Điếu Khách có nghĩa là:

- Hay nói, nói năng không giữ lời.

- Hay khoe, khoác lác (như Lâm Quan).

- Khinh người.

- Liếng thoắng, ham chơi đặc biệt là mê cờ bạc.

- Chủ bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó.

Điếu Khách có thể làm mất tác dụng của Hỷ Thần

 

Điếu Khách Ở Cung Quan Lộc

- Công danh hay gặp trắc trở, nay đây mai đó.

- Gặp các sao Thiên Mã, Thiên Khốc thì làm nên.

 

Điếu Khách Ở Cung Tật Ách

- Hay gặp tai nạn té ngã, chuyện phiền lòng.

- Gặp các sao Tang Môn, Hóa Kỵ, tự sát.

 

Điếu Khách Ở Cung Tài Bạch

- Tài lộc ra vào thất thường, không ổn định.

 

Điếu Khách Khi Vào Các Hạn

- Điếu Khách gặp Tang: Thường có tang.

- Điếu Khách gặp Hỏa: Tang nhỏ, tang xa.

Sao Điếu Khách có tác dụng chế hóa Hỷ Thần, làm cho Hỷ Thần mất giá trị.

Bài liên quan
Sao Thiên Quý

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý.

Sao Ân Quang

Một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý. Gọi tắt là bộ Quang Quý. Phân loại theo tính chất là Phúc Tinh. Sao này là sao tốt.

Sao Đường Phù

Hành: Mộc; Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh. Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau...