Tra cứu ý nghĩa các sao

Bảng Tra Ý Nghĩa Các Sao

A

Ân Quang

B

Bát Toạ,   Bạch Hổ,  Bác Sĩ,   Bệnh,  Bệnh Phù

C

Cự Môn,  Cô Thần

D

Dưỡng,  Đà La,  Đại Hao,  Đẩu Quân,   Đào Hoa,  Đế Vượng,  Địa Không,   Địa Kiếp,  Địa Võng,   Địa Giải,  Điếu Khách,  Đường Phù

G

Giải Thần

H

Hoá Lộc,  Hoá Quyền,  Hoá Khoa,  Hoá Kỵ,   Hoa Cái,  Hoả Tinh,  Hồng Loan,  Hỷ Thần,  Hữu Bật

K

Kình Dương,  Kiếp Sát

L

Lâm Quan, Liêm Trinh,  Long Trì,  Long Đức,  Lộc Tồn, Lưu Hà,  Lực Sĩ,  LN. Văn Tinh,  Linh Tinh

M

Mộc Dục, Mộ

N

Nguyệt Đức

P

Phá Quân,  Phi Liêm,  Phong Cáo,   Phục Binh,   Phúc Đức,  Phượng Các

Q

Quả Tú,  Quan Đới,  Quan Phủ,  Quan Phù,  Quốc Ấn

S

Suy

T

Tử Vi,  Thiên Cơ, Thái Dương,  Thiên Đồng,  Thiên Phủ,  Thái Âm,  Tham Lang,  Thiên Tướng,  Thiên Lương,  Thất Sát,  Tả Phù,  Tử,  Thiên Việt,  Thiên Khôi,  Tràng Sinh,  Tuyệt,  Thai,  Thanh Long,  Tiểu Hao,  Tướng Quân,   Tấu Thư,  Tuần Không,  Triệt Không,  Tang Môn,  Thiên Khốc,  Thiên Hư,  Thiên Diêu - Thiên Y,  Thái Tuế,  Thiếu Dương,  Thiếu Âm,  Tuế Phá,  Trực Phù,  Tử Phù,  Thiên Giải,  Thiên Quan,  Thiên Phúc,  Thiên Mã,  Thai Phụ,  Thiên Trù, Thiên Đức, Thiên Tài,  Tam Thai,  Thiên Quý,  Thiên Thương,  Thiên Sứ,  Thiên Thọ,  Thiên La,  Thiên Không,  Thiên Hình,   Thiên Hỷ

V

Vũ Khúc, Văn Xương, Văn khúc, Vô Chính Diệu

Bài liên quan
Đặc điểm con người theo giờ sinh

Sau nhiều năm nghiên cứu tử vi, tôi viết 1 bài tổng kết về đặc điểm của giờ sinh ảnh hưởng chung đến con người (mang tính tương đối).

Luận về ngũ hành nạp âm, cách tìm bản mệnh

Theo triết học cổ Trung Hoa, vạn vật đều sinh từ năm nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ...

Tra cứu ý nghĩa các sao

Bảng tra ý nghĩa các sao theo chữ cái đầu...