Sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần

Đặc Điểm

- Hành: Địa Giải (Thổ); Giải Thần (Mộc); Thiên Giải (Hỏa)

- Đặc Tính: Giải Ách, trừ hung, giảm họa.

 

Ý nghĩa

a. Về tính tình


- Sự đức độ, khoan hòa, thuần hậu, lòng nhân hay giúp đỡ người khác

Người có 3 sao này tâm tính hướng thiện, lương thiện, không hại ai, vị tha, hay giúp đỡ người hoạn nạn hay người yếu kém. Về điểm này, 3 sao trên có đặc tính giống như Thiên Quan Quý Nhân và Thiên Phúc Quý Nhân.

b. Về phúc thọ

- Chủ giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, tránh hay giảm tai họa, làm tăng phúc thọ, may mắn đặc biệt. Người gặp những sao này thủ Mệnh thường gặp nhiều giải may lạ lùng và bất ngờ.

- Tam Giải rất tốt khi đóng ở cung Mệnh, Thân, Phúc, Di, Tật. Nếu giáp Mệnh và Thân thì cũng tốt. Tuy nhiên, ở Điền, Tài, Thiên Giải và Giải Thần làm hao hụt của cải.

c. Tam giải và các sao giải khác

Khoa Tử vi có nhiều sao cứu giải.

- Về chính tinh, có: Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Đồng.

- Về phụ tinh, có Quang Quý, Tả Hữu, Hóa Khoa, Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Long Đức, Thanh Long, Thiếu Âm, Thái Dương, Thiên Phúc, Thiên Quan, Hóa Lộc, Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Đế Vượng, Triệt, Tuần.

Giữa các phụ tinh, Hóa Khoa đứng đầu vì hiệu lực mạnh mẽ của nó. Quang - Quý, Thiên Giải, Địa Giải tượng trưng cho sự che chở của đấng linh thiêng. Những sao Tả Hữu, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc biểu hiện cho sự giúp đỡ của người đời đối với mình. Thiên Giải có hiệu lực khắc chế Đà La và Kiếp Sát. Khi gặp tai nạn, có các sao này phần nào hy vọng thoát nạn.

Bài liên quan
Sao Địa Võng

Thuộc bộ sao đôi Thiên La và Địa Võng. Gọi tắt là La Võng. Vị trí luôn ở trong Cung Tuất. Sao này là sao xấu.

Sao Thiếu Âm

Sao thứ 4 trong 12 sao thuộc vòng Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

Sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần

Người có 3 sao này tâm tính hướng thiện, lương thiện, không hại ai, vị tha, hay giúp đỡ người hoạn nạn hay người yếu kém. Về điểm này, 3 sao trên có đặc tính giống như Thiên Quan Quý Nhân và Thiên Phúc Quý Nhân.