Về các lá số bị bệnh ung thư

Ung thư (cancer) là một trong những chứng bệnh khó phát hiện, rất nhiều trường hợp khi phát hiện đã ở giai đoạn nặng. Một số tử vi gia cho rằng có thể phát hiện bệnh thông qua lá số Tử Vi, từ đó tầm soát, có phương pháp điều trị sớm. Quan điểm này hoàn toàn đúng đắn, thế nhưng…

Cần phải nói lại giá trị của Tử Vi, chỉ có 518.400 lá số (60 can chi, 12 tháng, 30 ngày, 12 giờ, và 2 giới tính), trong khi dân số thế giới hiện tại ước tính khoảng 7,8 tỉ người (thời điểm 09/2020), như vậy sẽ có rất nhiều người mang lá số giống nhau, cuộc đời họ có giống nhau không? Câu trả lời là không, không thể so sánh 2 con người cùng mang một lá số nhưng một người bị thiểu năng bẩm sinh với một người bình thường hay một người sống ở đất nước có điều kiện an sinh xã hội tốt với một người sống ở đất nước chiến tranh, loạn lạc. Cũng như khi làm thí nghiệm hoá học hay vật lý, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, cùng một thí nghiệm chỉ cho kết quả giống nhau trong cùng một môi trường thực hiện. Tử Vi cũng vậy, những người mang lá số giống nhau thì cuộc đời họ sẽ có những nét tương đồng. Chính xác, lá số Tử Vi cho biết xu hướng vận mệnh, hay nói cách khác, lá số Tử Vi là định tính, cuộc đời cần nhiều định lượng.

 

 

Trở lại với vấn đề các lá số ung thư, việc dùng Tử Vi để phát hiện người có xu hướng dễ mắc ung thư là hoàn toàn khả tín. Vậy làm sao để phát hiện lá số người đó có nguy cơ? Sách “Tử Vi đẩu số tân biên” của Thái Thứ Lang có viết bệnh ung thư liên quan đến các sao: Sát (Kiếp Sát), Hao, Mộc, Kỵ. Đi tìm mẫu số chung cho các trường hợp lá số ung thư, người viết có một vài quan điểm sau:

- Các lá số Mệnh Không Thân Kiếp, Mệnh Kiếp Thân Không (nên nhớ rằng Thân Không còn xấu hơn Thân Kiếp). Khi xét đến yếu tố tật bệnh, cần chú ý cung An Thân hơn là cung Mệnh, tối kỵ cung an Thân hình thành cách Triệt - Kỵ - Hình hay cách tam Không (Tuần Không, Triệt Không và Địa Không - Tử Vi Trung Quốc là sao Thiên Không).

- Mệnh, Thân, Tật hội họp nhiều sát tinh như Không Kiếp, Linh Hoả, Kình Đà, thêm các sao phụ trợ như Tả Hữu, Khôi Việt, Hồng, Đại. Chú ý cách Tam Không, Triệt - Kỵ - Hình càng làm xấu thêm.

- Ngôi sao Bệnh, Bệnh Phù xuất hiện ở Mệnh, Thân, Tật. Nhất là các trường hợp tại cung an Thân, cung Tật, đặc biệt là bộ “Bệnh, Kỵ”; “Bệnh, Hao, Mộc, Kỵ”.

- Ngôi sao Thiên Cơ đi với nhóm sao hàng Chi “Tang - Tuế - Điếu”, nguy hiểm là các trường hợp đồng cung với Tuế Phá - Thiên Hư hay Tang Môn.

Lưu ý: Khi đã có 2 trong 3 gạch đầu dòng bên trên, lại thấy ngôi sao Thiên Cơ rơi vào trường hợp nguy hiểm, Đại Vận đi qua đó càng đáng ngại, “cơ thể” rất dễ gặp vấn đề.

- Ngôi sao Tử Vi - chủ sự sống, đầu não, gánh vác trên lá số gặp cách Tam Không, Triệt - Kỵ - Hình.

Lưu ý: Tương tự ngôi sao Thiên Cơ, còn có phần nguy hiểm hơn vì dễ không còn sinh mạng.

- Chính tinh cung Tật Ách là bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Đồng Cơ hay Âm Dương thủ chiếu là cách bệnh tật có xu hướng bên trong. Trường hợp chính tinh cung Tật là bộ Sát Phá Tham thường bị ngoại thương, nếu Mệnh hay Thân có cách bị ung thư thì dễ bị ung thư Xương, Phổi, Tuỷ,… (hành Kim trên cơ thể). (tham khảo).

 

Những yếu tố người viết liệt kê trên đây hội tụ càng nhiều trên lá số, người mang lá số đó rất dễ có nguy cơ mắc ác bệnh. Người mang cùng 1 lá số bị ung thư có thể không mắc cùng 1 loại ung thư, người viết đã luận giải cho một vài trường hợp mang lá số giống nhau nhưng mắc ung thư không giống nhau. Các lá số nguy cơ ung thư có cách cứu giải thường phát bệnh khi lớn tuổi, phát hiện sớm, điều trị có kết quả tốt, kéo dài được tuổi thọ hơn.

 

Người viết không lấy ví dụ trên lá số cho bài viết này vì có rất nhiều cách cục, một vài ví dụ cũng chỉ là cái nhìn phiến diện.

 

Bài liên quan
Về các lá số bị bệnh ung thư

Ung thư (cancer) là một trong những chứng bệnh khó phát hiện, rất nhiều trường hợp khi phát hiện đã ở giai đoạn nặng. Một số tử vi gia cho rằng có thể...

Cách cục lá số tù tội

Tôi thấy rất nhiều diễn đàn bàn luận về các lá số tù tội, người thì cho là tại sao Quan Phủ, Quan Phù hoặc Kình, Tuế, Hình, Đà, Kỵ liên quan đến Mệnh,...

Một lá số "Phản vi kỳ cách"

- Lá số Âm Dương Nghịch Lý, Mệnh Cục Tị Hòa, mùa sinh: Tù. Cung Mệnh của lá số đặc biệt, trong Tử Vi liệt vào số “phản vi kỳ cách”, cung Thân bổ trợ tốt. Hoàn cảnh gia đình có một chút đặc biệt, đương số ra đời hài hòa nhưng thành công...